DUYURULAR

Teyfik Bıyıklı

ÖZGEÇMİŞ

 

ADI SOYADI                 : TEYFİK  BIYIKLI
MESLEĞİ                      : İŞ İDARESİ / TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BİLİM UZMANI
BULUNDUĞU İL                        : İZMİR
ÜNVANI                       : UZMAN EĞİTİMCİ
GENEL BİLGİ                :
 
ÖĞRENİM DURUMU:

Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Servis bölümünden Haziran 1985 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi   Bölümünden 1992 yılında   mezun oldu. Mayıs 2005’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi Ana Bilim dalında Yüksek Lisansını tamamlayarak “Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı” unvanını aldı.

İŞ TECRÜBELERİ:

1986 yılında Ankara Elit Otelde ön büro sorumlusu olarak çalıştı. 1987 yılında Türk Standardları Enstitüsü’nde (TSE) Ankara’da göreve başladı.  1991 yılının Aralık ayında TSE İzmir Bölge Müdürlüğü’ne tayin oldu. TSE İzmir Bölge Müdürlüğünde Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görevini sürdürürken aynı zamanda Yönetim Sistemleri konusunda Baş Tetkikçi ve Eğitimci olarak çalışmalarına devam etti. 13.07.2018 tarihinde TSE Ege Bölge Koordinatörlüğünden emekli oldu. 24.07.2018 tarihinde ELZEM AKADEMİ eğitim, danışmanlık, tic. Ltd. şti.’ni kurdu. Halen kişisel gelişim, yönetim sistemleri ve toplam kalite konularında eğitimler ve danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Teyfik BIYIKLI, bu güne kadar Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’nın bir çok ilinde  Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, risk yönetimi  Yönetim  Sistemleri konularında Genel, Temel, Dokümantasyon, İstatistik, İç Tetkikçi, Kurum Kültürü, Müşteri Memnuniyeti, Problem Çözme Teknikleri, Zaman Yönetimi ve Proses Yönetimi ve İyileştirme Teknikleri, Çatışma Yönetimi, Beden Dili, Kurumsal İletişim, Stres Yönetimi, İş ve İnsan İlişkileri, Kaizen (Değişim ve Sürekli İyileşme), Sunum Teknikleri, Eğiticinin Eğitimi, Performans yönetim sistemi  konularında yaklaşık 100.000’in üzerinde kişiye eğitim vermiş, yine bu konularda değişik sektörlerde yerli ve yabancı bir çok işletmede Belgelendirme, Gözetim, Takip ve Ön Tetkik olmak üzere 980’nin üzerinde tetkikte Baş Tetkikçi ve Tetkikçi olarak görev almıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik fakültesi, Yabancı diller Yüksek okulu, fen Bilimleri Enstitüsü, Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER) ve İzmir Meslek Yüksek Okulu ile İZOTAŞ (İzmir Otobüs Terminali), TEDAŞ İzmir Müessese Müdürlüğü, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ İzmir Gurup Müdürlüğü ve Isparta Devlet Hastanesi gibi kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarında proje sorumlusu olarak görev yaptı.

Dokuz   Eylül Üniversitesi bünyesinde Öğretim Görevlisi olarak 2005 – 2006 / 2006 – 2007 ve 2007 – 2008 Öğretim yılında Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİMER)’de Toplam Kalite Yönetimi, Mühendislik Fakültesinde Kalite, Çevre ve OHSAS Yönetim Sistemleri ve İzmir Meslek Yüksek Okulunda Kalite Yönetim Sistemleri ve İstatistiksel Proses Kontrolü Derslerini vermiştir.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Dergisi, Kuşadası Ticaret Odası Dergisi, Turgutlu Ticaret Odası Dergisi, Uşak Ticaret Odası Dergisi, EGİAD Yarın dergisinde Toplam Kalite Yönetimi ve Kişisel Gelişim Araştırmaları Konularında yazıları bulunmaktadır.

 

ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI:

1-Teyfik BIYIKLI,  “Konaklama İşletmelerinde Örgütsel  Bağlılık Ve İş Doyumunun Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Analizine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, Mayıs  2005, İzmir.

2-Teyfik BIYIKLI – Ramazan USTA, “Toplam Kalite Yönetimi – Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Fonksiyon Göçerimi”, (İngilizce) 11th International Symposium on Quality Functıon Deployment,      28-30 Eylül  2005, Kuşadası – İzmir

3-Teyfik BIYIKLI -“Müşteri Memnuniyeti” Uluslar Arası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 25-27 Mayıs 2011, Kuşadası – İzmir

4- Teyfik BIYIKLI,  Kitap “ETİK” 8 yazarlı  Zeus yayınevi – 2012

5- Teyfik BIYIKLI, Kitap “İletişiyor muyuz yoksa itişiyor muyuz?” Dicle Üniversitesi – 2017

 

ALDIĞI EĞİTİMLER:

  1. Bankacılık, Sigortacılık, Sağlık ve Turizm Hizmet sektörlerinde Kalite Yönetimi ve buna ait milletlerarası Standartların tatbikatı TSE – British Goverment, Antalya, 1993
  2. TS – ISO 9000 Kalite Güvencesi ve Yönetimi, TSE, İzmir , Eylül 1995
  3. İç Kalite Tetkik Eğitimi, TSE, İzmir, Eylül
  4. Zaman Yönetimi, TSE, İzmir, Nisan 1997.
  5. Assessor / Lead Assessor Training Course , TSE, Ankara, Haziran 1997.
  6. Kalite Sistem Dökümantasyonu, TSE, İzmir, Eylül 1998.
  7. İstatistiksel Proses Kontrol , TSE, İzmir, Aralık 1998.
  8. TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi , TSE , İzmir, Ekim 2001.
  9. Training Course on Implementation of ISO/IEC 17025 in Food Testing Laboratories, TSE, İzmir, Ekim 2001.
  10. TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi , TSE , İzmir, Ocak 2002.
  11. Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri, TSE, İzmir, Ocak 2002.
  12. Laboratuvar Akreditasyon ve Ölçüm Belirsizliği TSE, Mayıs 2002
  13. Kalibrasyon Eğitimi, TSE, Mayıs, 2002
  14. HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) TSE, Mart 2003
  15. Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri, TSE, İzmir, Aralık 2003.
  16. İşçi sağlığı ve iş güvenliği TSE, İzmir, Mart 2004
  17. İç ve Dış Müşteri Tatmini Ölçümü Değerlendirmesi Eğitim Semineri, Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER, İzmir,Haziran, 2004.
  18. Çok Boyutlu Performans Değerlendirme Sistemleri Eğitim Semineri, Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER, İzmir,
  19. Süreç Yeterlilik İndeksleri – Ölçüm Sistemlerinin Analizi  Eğitim Semineri, Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER, İzmir, Mayıs, 2004.
  20. Hizmette Müşteri Memnuniyeti  Nisan 2004 Manisa
  21. İç ve dış müşteri tatmini ölçümü değerlendirmesi Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER, İzmir, Haziran 2004.
  22. Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitim Semineri, Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER, İzmir, Temmuz 2004.
  23. 6 Sigma Eğitim Semineri, Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER, İzmir, Temmuz , 2004.
  24. Sertifikalı Kalite Yöneticisi Eğitimi, DEU, İzmir, Şubat, 2004.
  25. HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi TSE, İzmir, Nisan 2005.
  26. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi TSE, İzmir, Mayıs 2005.
  27. Ölçüm Belirsizliği – İzmir – 2005
  28. NLP – Sinir Dili Programlama –İzmir 2005
  29. HACCP TG/BTG –İzmir 2005
  30. OHSAS TG/BTG – İzmir 2005
  31. ÇYS TG/BTG –İzmir 2005
  32. Beden Dili ve Etkili İletişim –İzmir 2005
  33. Liderlik -İzmir 2006
  34. Kalite Maliyetleri –İzmir 2006
  35. İş Psikolojisi –İzmir 2006
  36. Verimlilik ve Toplam Kalite -İzmir 2006
  37. Takım Yönetimi –İzmir 2006
  38. Çığlığın Gücü Motivasyon Eğitimi, doktor ala gelişim merkezi Aralık 2007
IP Adresiniz (3.230.154.90) kayıt edilmiştir.