Vizyon & Misyonumuz

KESİAD’ın Vizyonu;

Ülkemizin sosyo-ekonomik değişim, istihdam yaratma ve ekonomisinin istikrar içinde büyümesinde önemli rol oynayan sanayicilerini, iş adamlarını ve karar vericileri bir araya getirmek, görüş ve önerileri geliştirerek gerekli resmi, özel şahıslar, karar vericiler ve kamuoyu ile paylaşarak, ortak düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.

 

KESIAD’ın Misyonları;

Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur. Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesine katkı koyan KESİAD, girişimciliğin bir kariyer olarak algılanmasını sağlamak ve girişimcilik kültürünü yaymak adına Türkiye’de karar vericileri etkileyen, gündem yaratan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Başta  bölgesinde olmak üzere toplumun geneli içinde sosyal sorumluluk projeleri ile öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Hayat boyu bireysel gelişim ve sürekli eğitim programları ile üyelerinin liderlik ve girişimcilik yeteneklerini arttırmayı, yurtiçi ve yurtdışında üyelerinin ticari menfaatleri için yeni iş olanaklarını ve uluslararası kurumsal işbirliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaştırılması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmektir. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

IP Adresiniz (85.95.231.7) kayıt edilmiştir.