Eğitmen; Yener GÜVEN

Yener GÜVEN,

1956 yılı Kars/ Selim İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa İli’ nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974-1978 yılları arasında tamamladı. SBF İktisat ve Maliye Bölümü’nden 1978 yılında mezun olduktan sonra 01.03.1979 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başladı. Aralıksız çalışmasını 22.03.2021 tarihine kadar İş Müfettişi ve İş Başmüfettişi olarak sürdürdü. 22.03.2021 tarihinde emekliye ayrıldı. Emeklilik sonrası çalışmamaktadır. Çalıştığı dönemde İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında 2 adet kitap, çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Halen İş Mahkemelerinde Bilirkişilik yapmaktadır.

IP Adresiniz (85.95.231.7) kayıt edilmiştir.